Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

#ItsHerTreat_FB_BANNER.jpg

#ItsHerTreat

#ItsHerTreat is a non-profit organization addressing unconscious bias and gender stereotypes. With humor and honesty our mission is to tackle the institutionalized gender discrimination that is hard to identify, but still happens on a daily basis and has significant implications for society and individuals alike.
We seek to highlight all the individual episodes that separately don't stand out, but when accumulated shape our views and actions. This campaign was originally created and launched by a group of young, passionate volunteers in Oslo, Norway during the fall of 2015. The campaign reached more than one million people on social media, triggered  thousands of shared "brand filtered images", got massive media attention and public support from over 15 celebrities in Norway.
Due to its massive success, we want to empower people globally  to "copy, paste" the campaign and roll it out in their countries.  We have created a complete toolkit with everything you need ranging from design profile to copy to advice on funding and press. Sweden and Finland are already working on local launches and we welcome anyone interested in doing the same to contact us so we can help get you started.

IT'S NICE TO PICK UP THE CHECK. 

ESPECIALLY WHEN YOU CHOOSE TO.


In Norway, one of the world's most gender equal countries, we've considerably come far when it comes to true gender equality. But not all discriminating behaviours are obvious. Women are still mistaken to be assistants as opposed to leaders, and mothers are more often than not having to sacrifice work when kids are sick. 15 times as many women than men work part time to ensure family logistics work out.  


These are all things women are expected to sacrifice. 


So what's expected from men? Well... that they pick up the check at restaurants and bars every so often.

is that really fair? 


As a first step towards a more equal society, we encourage one week where women get the chance to balance the inequality- by picking up the check. In return, guys join the conversation. 

do you know someone you would like to treat? 

Use the invitation and share it on social media to help spread awareness. 

Remember to bring the conversation cards during the date!


Flere norske kjente profiler har gått ut i sosiale medier for å fremme kampanjen. 

Om du ønsker å være med å spre budskapet og støtte opp om en fundamental holdningsendring i det norske samfunn så oppfordrer vi at du;

  • Inviterer en (eller flere) menn ut på middag/drink i tidsperioden 19-26 august. 
  • Benytter snakkekortene for å invitere til diskusjon i løpet av kvelden (uten å peke finger!). 
  • Tar bilde og legger ut på sosiale medier med hashtag #hunspanderer.
  • Test fordommene dine ved å ta Implissit Assosiasjons Testen og del videre på sosiale medier. 


 

#HunSpanderer
er et tiltak for å sette fokus
på diskrimineringen som fortsatt finnes, men
som ikke er så enkle å se. Målet er å reise
oppmerksomhet rundt kjønnstereotypene som
fremdeles hemmer både kvinner og menn.
I jobbsammenheng og i samfunnet generelt.
Å peke finger bringer oss ikke nærmere målet,
derfor ønsker vi i stedet å invitere inn.
Eller rettere sagt - på middag.