Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

2017 Kampanje

#hunspanderer 

Last opp ditt bilde på hunspandererfilter

og del på sosiale medier med #hunspanderer.

Den offisielle delen av #HunSpanderer kampanjen er ferdig. Resultatet har vært overveldende og mobiliseringen enorm. 
Men til tross for at vi har kommet langt, har vi fortsatt en lang vei å gå. 


Holdningskampanjer som #Hunspanderer hjelper på veien mot et reelt likestilt land og øker bevisstheten rundt den ubevisst diskrimineringen som fortsatt skjer i alle høyeste grad, men som er vanskelig å se; og dermed gjøre noe med.

Samtlige mannlige toppledere som vi har hatt med som både ambassadører og diskusjonspartnere er åpne rundt realiteten i problemstillingen og ser viktigheten av å gjøre noe med det.

Det vil vi følge opp på. Vi har mange spennende planer fremover for #hunspanderer, både lokalt og globalt. De neste ukene følger også flere bedriftslunsjer der vi skal “ta praten”. Vi har troen på at en reelt likestilt verden krever at begge kjønn jobber mot samme mål, et mål som gagner alle til slutt.

Vi takker enormt for alle som har bidratt, støttet, heiet, deltatt, delt og tatt praten i løpet av den siste uken. Sammen er vi med på å forme fremtiden til generasjoner etter oss.

Ta kontakt om dere ønsker å samarbeide videre via hunspanderer@gmail.com


 

Etter en vellykket kampanje i 2015, relanserte #HunSpanderer kampanjen i Norge 22-25 august 2017.

Denne gangen var fokuset rettet mot næringslivet og belyste de mange situasjonene der kvinner og menn føler seg diskriminert.

#Hunspanderer ønsker å belyse problemstillingene kvinner og menn står ovenfor til daglig samt stimulere samtale og jobbe for å finne løsninger sammen. Workshops, bedriftspresentasjoner, internopplæring og "lønningspils" arrangementer var sentralt i kampanjeperioden i august 2017. 

kampanjen 2017

Flere store bedrifter og organisasjoner var med på kampanjen (NHO, DNB, Statkraft), og blant ambassadørene i spissen stod Gro Harlem Brundtland, Solveig Horne, Monica Mæland, Rune Bjerke, Anita Krohn Traaseth, Elisabeth Grieg, Nuria Espallargas, Sverre Tyrhaug, Carl Erik Krefting, Knut Brundtland, Christian Ringnes, Martin Bech Holte, Sigrid Bonde Tusvik, Jan Grønbech blant mange.

hva skjedde under kampanjen

Vi engasjerte flere hundre tusen på sosiale medier til å:

  • Inviterer en (eller flere) mannlige kolleger ut på middag/lunsj/kaffe/lønningspils i tidsperioden 22-25 august. 
  • Benytt snakkekortene for å invitere til diskusjon i løpet av anledningen (uten å peke finger!). 
  • Ta bilde og legge ut på sosiale medier med hashtag #hunspanderer og filter (få filter her
  • Test fordommene dine ved å ta Implissit Assosiasjons Testen og del videre på sosiale medier. 

 arrangement under kampanjeperioden

22. august lanseringsfest

Næringsminister Monica Mæland åpnet kampanjen, Helene Uri holdt innlegg om hvordan ubevisste stereotyper i språk påvirker holdninger og closing remarks fra Kristin Halvorsen. Bilder fra alle arrangementene er tilgjengelig på vår facebook side. 

23. august nho-frokost

I samarbeid med NHO arrangerte vi frokostmøte der over 50 norske toppledere møttes til samtale om de usynlige kjønnsstereotypiene og ubevisste holdninger, som fremdeles kan finnes i deler av norsk næringsliv.

22.-25. august BEDRIFTSLUNSJ

McKinsey, DN, Accenture, Thommessen, Innovasjon Norge, Compello, Yara og Kommuneadvokaten er blant bedriftene i Oslo som arrangerte lunsj der formålet er å bruke snakkekortene, film og interne presentasjoner til å stimulere samtale rundt ubevisst diskriminering i næringslivet. Om du ønsker å arrangere bedriftslunsj selv kan du gjøre det ved å printe ut snakkekortene herfra og dele dem ut i kantinen på en gitt dag. Ta kontakt med hunspanderer@gmail.com om du ønsker hjelp. 

torsdagspils 24. august

På Kate Spade, Beer Palace, Kulturhuset arrangerte #HunSpanderer torsdagspils der snakkekort som stimulerer samtalen var bredt distribuert. 


Ønsker du å engasjere din bedrift i #HunSpanderer? Da oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss.

Navn *
Navn
#ItsHerTreat_FB_TAG (1).jpg

#HunSpanderer
er et tiltak for å sette fokus
på diskrimineringen som fortsatt finnes, men
som ikke er så enkle å se. Målet er å reise
oppmerksomhet rundt kjønnstereotypene som
fremdeles hemmer både kvinner og menn.
I jobbsammenheng og i samfunnet generelt.
Å peke finger bringer oss ikke nærmere målet,
derfor ønsker vi i stedet å invitere inn.
Eller rettere sagt - på middag.