Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

2018 Kampanje

I 2018 har #Hunspanderer jobbet med flere bedrifter og samarbeidspartnere for å øke bevisstheten om ubevisst diskriminering. 24. oktober arrangerer vi #Hunspanderer-dagen sammen med NHO der vi inviterer 30 av norske næringslivsledere inn for å lede rundebordssamtaler om ubevisst diskriminering med over 200 ledere i Norge. Under kan du lese om noen av kampanjene vi har hatt så langt i år.

vipps

I samarbeid med Vipps har vi utført et sosialt eksperiment. I tillegg ba vi mennesker om å sende inn historier der de er opplevd å bli ubevisst diskriminert. Flere av videoene med eksperimentet og historiene kan sees her. Om du lurer på tallene vi har brukt kan du finne faktaark her.

kron

Våren 2018 utførte vi et kampanje sammen med sparings-appen Kron der vi oppfordret Oljefondet til å investere i likestilte bedrifter. Kampanjen ble dekket av TV2, E24 og Shifter. Du kan lese mer om kampanjen her.

 

elle

Høsten 2018 samarbeidet vi med magasinet Elle Norge for å vise frem at likestilling ikke løser seg av seg selv. Selv om likestilling har fått mye oppmerksomhet det siste året, så er likestilling og feminisme mer enn en trend. Det må jobbes med kontinuerlig.

 

kpmg

KPMG er en av mange samarbeidsbedrifter som vi har gjennomført arrangement med. Våren 2018 arrangerte vi et frokostmøte der tema var ubevisst diskriminering. KPMG valgte å lage en film fra seansen.

forsvaret

Forsvaret er svært mannsdominert. I samarbeid med Forsvaret ønsket vi å belyse de ubevisste forventningene vi har til andre basert på kjønn. Denne filmen vekker våre ubevisste holdninger ved at de fleste forventer at det er en mann i situasjonen.

 

dagens næringsliv

Er det virkelig slik at kvinner “ikke tør å stille opp i media”? Høsten 2018 arrangerte vi en konferanse sammen med Dagens Næringsliv der vi belyste kvinners rolle i media. Les mer om bakgrunnen for arrangementet her.

dn.jpeg