Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

He for she

Les mer om #heforshe på deres offisielle nettside

Følg bildene på Instagram

Følg bevegelsen på Twitter

#HeForShe er UN Womens kampanje. Dette 

er en global solidaritetsbevegelse med mål om å mobilisere menn over hele verden til å bli 

advokater for likeverdighet på tvers av kjønn.

One half of the population in support of the other half of the population, to the benefit of all.
— Emma Watson