Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Samarbeid

ShesGotThis tilbyr produkter og tjenester til virksomheter som ønsker å bedre kjønnsbalansen. 

Vi tilbyr en dataløsning der bedrifter kan rapportere sine tall basert på kjønnsbalanse internt. Bedriftene vil få en oversiktlig måte å måle fremgang og vil kunne sammenligne seg med andre bedrifter. På sikt vil bedriftene motta #Hunspanderer sertifisering basert på måloppnåelse ift. kjønnsbalanse. 

Vi jobber også tett med bedrifter for å implementere og måle tiltak som bedrer kjønnsbalansen.

Foreløpig samarbeider vi kun med våre Founding Partners som er 10-15 store norske bedrifter.

Ta kontakt om du ønsker å diskutere samarbeid med oss. 

Under følger en oversikt over våre tjenester.


Våre tjenester

• Etablere et forsknings-prosjekt i samarbeid med  CORE (Center for Research on Gender Equality ved Institutt for Samfunnsforskning UiO)

• Bygge anonymisert database på indikatorer og målinger for bruk i videre forskning

Les mer om våre tjenester her.

• Arrangere lokale eventer i bedriftene

• Samle og presentere Best Practice tiltak

• Rådgivning

• Etablere universelle indikatorer og benchmarking målesystemer