Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Partners

founding partners

Våre Founding Partners er pioner bedriftene vi samarbeider med for å finne løsninger for hvordan å øke kjønnsbalansen i næringslivet i samarbeid med forskningsmiljøer. 

Support partners

Våre supporting partners er selskapene som støtter #Hunspanderer med pro-bono arbeid og andre ting.