Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Støtt Oss

Ønsker du å være med å støtte kampanjen? 

Alle midler går utelukkende til kampanjen med formål om å bekjempe et grunnleggende samfunnsproblem. 

Støtt Kampanjen

Som bedrift

Vi ønsker å samarbeide med bedrifter for å spre kampanjen internt i bedriften. Som et ledd i dette arrangerer vi gjerne eventer/ informasjonskvelder som er skreddersydd deres bedrift. Sponsorer vil bli profilert på alle våre arrangementer, på hjemmesiden og på flyers/ informasjonsbrev som sendes ut. Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Som privatperson

Vi tar med stor takknemmelighet i mot bidrag av alle størrelser fra privatpersoner. Send mail til marie.louise.sunde@gmail.com om du er interessert.