Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

ShesGotThisSweden

Kampanj 14-20 november #shesgotthis

 
shesgotthisbild.jpg
 

Det finns många myter om varför kvinnor inte kommer högre upp i affärsvärlden. Till exempel att kvinnor inte är lika ”på” som män. Många av dessa myter är precis det, myter och har aldrig blivit bekräftat eller bevisats av forskning.

Harvard gjorde nyligen en studie som visar motsatsen. Kvinnor och män uppför sig lika, men uppfattas mycket olika. Bristande jämställdhet beror inte på skillnader i beteende, utan på grund av fördomar (bias).

Det första steget för att kunna förändra detta är att erkänna att det finns fördomar kopplat till kön som särskilt begränsar kvinnor på arbetsplatsen. #ShesGotThis jobbar med att öka medvetenhet kring den omedvetna könsdiskrimineringen.

Baserad på analyser genomförd av McKinsey & Co utgör den omedvetne diskrimineringen en stor del av förklaringen till den obalans vi fortfarande ser i just affärsvärlden och här ser vi en möjlighet att påverka.

Den 14–20 november 2017 lanserte #ShesGotThis tillsammans med flera stora företag här i Sverige, uppmuntra kvinnor och män att visa att de vill ha en positiv förändring mot jämställdhet. Genom att erbjuda de verktyg som krävs för att öppna upp för samtal kring denna fråga. Baserad på forskning och fakta lyfter vi statistik och bjuder in till samtal och diskussion kopplat till detta. Målet är att förena företag och individer mot ett gemensamt mål om ökad jämställdhet.

Det är först när du letar efter det att du kommer att se det. Vi utmanar dig att gå med i vår kampanj för att ta itu med könsstereotyper i ditt företag. Tillsammans förändrar vi tankesätt.

Om ShesGotThis:

#Shesgotthis är en ideell organisation som jobbar för att adressera omedveten diskriminering. Detta med ett positivt tillvägagångssätt som inkluderar både kvinnor och män.

#Vi tror på ett forskningsbaserat tillvägagångssätt.

#Vi tror på ett positivt och inkluderande tillvägagångssätt.

#Vi tror på att samla krafterna från forskning, affärsvärlden, allmänheten för att hitta lösningar och förbättra jämställdheten.

 

Vill du också vara ambassadör? 

Steg 1. Ladda upp din bild på shesgotthisfilter

Steg 2. Använd bilden som profilbild och/eller del den i sociala medier med hashtaggen #shesgotthis