Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Team

 

Om oss 

AS #ShesGotThis er etablert og eiet av Marie Louise Sunde, Isabelle Ringnes, Eline Thorsrud og Cecilie Moxheim, som blir henholdsvis daglig leder, produktsjef, juridisk ansvarlig og ordinært styremedlem i selskapet.  Kamilla Kristine Fredriksen er innleid som teknisk utvikler. I tillegg driver vi en ikke-økonomisk forening som er medlemsbasert.  Denne organisasjonen vil stå for den årlige kampanjen både i Norge og globalt.

 
marie@shesgotthis.co

marie@shesgotthis.co

marie louise sunde

Surgeon and has a PHD in surgery. Founder of #ShesGotThis. Chair and CEO.

Isabelle@shesgotthis.co

Isabelle@shesgotthis.co

isabelle ringnes

Co-founder and board member of #ShesGotThis. Works actively to inspire young girls to chose technology through TENK. Faculty at Singularity University Nordic. Product manager of balancetool.it and board member.

Eline-Thorsrud.jpg

eline thorsrud

Lawyer in the legal firm CLP. Works with transactions and counseling to corporations. Passionate about gender equality and actively works to empower women in leadership. Board member and co-founder of #SheGotThis.

cecilie moxheim .jpg

cecilie moxheim

Board member and co-founder of #Hunspanderer. Lives and works in Stockholm where she is CEO at Mediafy. In 2017 she lead the Swedish #ShesGotThis campaign.

 

kamilla fredriksen.jpg

kamilla kristine fredriksen

Tech lead and developer of the balance tool. Works at Sopra Steria and is actively engaged to empower more women in technology with Isabelle in TENK.