Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Team

 

about us

#ShesGotThis is founded by Marie Louise Sunde & Isabelle Ringnes. Iver Skjervum-Karlsen is our tech-lead.

 
marie@shesgotthis.co

marie@shesgotthis.co

marie louise sunde

Surgeon and has a PHD in surgery. Founder of #ShesGotThis. Chair and CEO. Co-author Hvem Spanderer.

Isabelle@shesgotthis.co

Isabelle@shesgotthis.co

isabelle ringnes

Co-founder and board member of #ShesGotThis. Works actively to inspire young girls to chose technology through TENK. Faculty at Singularity University Nordic. Host of the podcast Future Forecast. Product manager of balancetool.it and board member at Kron. Co-author Hvem Spanderer.