Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Team

 

Om oss 

AS #ShesGotThis er etablert og eiet av Marie Louise Sunde, Isabelle Ringnes, Eline Thorsrud og Cecilie Moxheim, som blir henholdsvis daglig leder, Digital Direktør, juridisk ansvarlig og ordinært styremedlem i selskapet.  Kamilla Kristine Fredriksen er ansatt som teknisk utvikler. I tillegg driver vi en ikke-økonomisk forening som er medlemsbasert.  Denne organisasjonen vil stå for den årlige kampanjen både i Norge og globalt.

 
 marie@shesgotthis.co

marie@shesgotthis.co

marie louise sunde

I tillegg til å jobbe som kirurg og ha doktorgrad er Marie grunnlegger av #HunSpanderer. Marie er styreleder og daglig leder i #ShesGotThis.

 Isabelle@shesgotthis.co

Isabelle@shesgotthis.co

isabelle ringnes

Isabelle er sosial entreprenør, foredragsholder, skribent og jobber aktivt for å flere jenter interessert i teknologi gjennom TENK. Hun var med på å stifte #Hunspanderer i 2015 og jobber med daglig drift og teknisk utvikling i #ShesGotThis.

Eline-Thorsrud.jpg

eline thorsrud

Eline er fast advokat i Advokatfirmaet CLP, og arbeider til daglig med transaksjoner og rådgivning til kunder i næringslivet. Hun har alltid vært opptatt av likestilling, og engasjerer seg for å få kvinner opp i næringslivet generelt og i advokatbransjen spesielt. Eline deltok i planleggingen og gjennomføringen av kampanjen #HunSpanderer i Oslo i august 2017, med hovedfokus på bedriftssamarbeid. Eline er styremedlem i ShesGotThis (#Hunspanderer).

cecilie moxheim .jpg

cecilie moxheim

Cecilie er styremedlem og eier i #ShesGotThis. Hun bor og jobber i Stockholm der hun er administrerende direktør i selskapet Mediafy. I 2017 ledet hun den svenske #ShesGotThis kampanjen. 

 

kamilla fredriksen.jpg

kamilla kristine fredriksen

Kamilla er ansatt som teknisk utvikler i #ShesGotThis og er ansvarlig for den tekniske målingsplattformen. Kamilla startet tidlig å se behovet for flere kvinner innenfor teknologi, og jobber nå aktivt med å øke interessen for teknologi hos jenter. I tillegg så går hun sitt siste semester på datateknologi på NTNU hvor hun spesialiserer seg innenfor programvareutvikling.