Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Hun Spanderer

Hun Spanderer er en norsk frivillig organisasjon som ble startet i 2015. Målet er å engasjere unge kvinner og menn sammen mot diskriminering og å fremme likestilling både globalt og lokalt. For kjønnsbasert diskriminering er ikke et kvinneproblem, og kjønnsdiskriminering skader ikke bare kvinner. Det er et menneskerettighetsproblem, og det skader samfunnet.  Vårt utgangspunkt er at likestilling angår og gavner alle. Vi ser på menn som en del av løsningen, ikke problemet. Vi tror på å forene kjønn mot diskriminering, heller enn å mane til kamp mellom kjønnene.


hun spanderer

Norge har kommet langt når det gjelder likestilling - vi har i dag så godt som full formell likestilling, og vi er nylig vurdert som det 7. mest likestilte landet i verden i følge WEFs gender gap study. Dette gjør at likestilling er vanskelig å kommunisere i Norge fordi mange tenker målet er nådd. Det er imidlertid en stor forskjell på formell og reell likestilling. Fremdeles eksisterer sterke kjønnsstereoptyper og kjønnsbaserte forventninger i Norge som begrenser både kvinner og menn, og som hindrer full reell likestilling. Denne mer subtile kulturelle diskrimineringen er så integrert i samfunnet at den ofte ikke blir lagt merke til, og er derfor veldig vanskelig å adressere. Hun Spanderer har som hovedmål i Norge å skape oppmerksomhet rundt den mer subtile diskrimineringen. Det er først når man anerkjenner og ser et problem, at man kan bekjempe det.

Nettopp fordi Norge har kommet langt i å bekjempe kjønnsdiskriminering er vi et av landene som har mulighet til å først oppnå full reell likestilling. Dette er et ansvar vi har ikke bare for oss selv, men først og fremst overfor land som opplever mer formalisert kjønnsdiskriminering og åpenbare brudd på menneskerettighetene ved å vise at likestilling ikke er en utopi. Det er både mulig og lønnsomt for samfunnet. 

Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance
— Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN

Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

#hunspanderer

Høsten 2015 den 19. august lanserte Hun Spanderer en kampanje i Skandinavia der vi adresserte den subtile diskrimineringen på basis av kjønn. Det finnes mange ubevisste  kjønnsbaserte forventninger i samfunnet som begrenser kvinner, og i noen grad menn. For å skape bevissthet rundt dette ville vi invitere til diskusjon, ikke peke finger. Vi mente dette måtte gjøres på humoristisk og lun måte, og med et positivt fortegn. Det er veldig viktig å få med menn på denne diskusjonen fordi vi er alle en del av løsningen, ikke problemet. 

Les mer om kampanjekonseptet her:
#HunSpanderer - En dag hvor jenter spanderer middag på gutta.  

 

Likestilling og feminisme har vært mye diskutert i Norge de siste 10-årene, og alle har et forhold til hva det er/betyr. Denne organisasjonen jobber for å redefinere disse begrepene.